LUND

xx utställare / x evenemang

15 februari 2018
Om

MEKKA

Maskinsektionens arbetsmarknadsdagar

Årligen håller Maskinsektionen vid TLTH en arbetsmarknadsmässa, MEKKA, där fokus ligger på interaktion, variation och engagemang. Ett gyllene tillfälle för dig som student att knyta ovärderliga kontakter inför din framtida karriär. Genom olika event, där studenter och företagsrepresentanter möts, skapas möjligheter till kommunikation, inblick och samarbete. Vår huvudsponsor Sigma stod för årets MEKKA-kickoff med en inspirerande lunchföreläsning i höstas. I år återkommer succéeventet från föregående år, Alumnikväll, där alumner bjuds in för att informera och inspirera nuvarande maskinstudenter till möjligheter efter examen. Vi får även besök av studentkonsultbolaget Lunicore som håller en föreläsning om arbetsintervjuer med fokus på presentationsteknik.

Den 15 februari är slutfinalen av arbetsmarknadsdagarna. M-husets foajé fylls med företag som söker drivna, engagerade studenter tillsammans med alla nyfikna maskinteknikstudenter. Mellan klockan 9 och 16 kan man fråga, svara och inspireras att hitta just sin väg till framtida yrkesval och arbetsplatser. Därefter avslutas dagen med en sittning där företagsrepresentanter och studenter får chansen att mingla och träffas under mer avslappnade former med god mat och underhållning.


Träffa

Projektgruppen 2017

Från vänster, bakre raden:
Erica Schillström (Marknadsföringsansvarig),
Simon Ågren (Designansvarig),
Richard Sundbye (Projektledare),
Gustaf Jönsson (Företagsansvarig),
Hampus Olsson (Logistikansvarig)

Främre raden:
Elaine Nilsson (Eventansvarig),
Julia Bergsten (Projektledare),
Sarah Klöfverskjöld (Kvällseventansvarig),
Lisa Phung (Eventansvarig),
Johanna Rådemar (Företagsansvarig)


http://mekka.maskinsektionen.com/wp-content/uploads/2017/01/grupp_inne.jpg
Om

Lund

Lund har en lång tradition av forskning och entreprenörskap med både världsledande internationella och nya företag. Flera forsknings- och utvecklingsföretag har genom åren utvecklats i samspel med universitetet och forskningsbyn Ideon. Lund har satsat på att positionera sig som ett centrum för nyskapande forskning och industri. Neutronkällan European Spallation Source har beslutats att byggas i Lund. -Wikipedia

Upptäck

Maskinteknik

”Civilingenjörsutbildningen i maskinteknik är en utbildning med bred bas och stora valmöjligheter. Här förenas klassiska ingenjörsämnen med bland annat teknisk design, ekonomi och miljö.”

Läs mer


Upptäck

Maskinhuset

På södra delen av LTHs campus finner man Maskinhuset. M-huset huserar maskin- och indekstudenter, tillsammans med en mängd olika instutitioner och deras forskningsverksamhet.


Mässhall

M-foaljén

i Maskinhusets hjärta

Adress

Ole Römers väg 1, 223 63 Lund

Email

mekka@maskinsektionen.com

Bankettsal

Gasquesalen

Kårhuset

Adress

John Ericssons väg 3, 223 63 Lund

Följ oss