http://mekka.maskinsektionen.com/wp-content/uploads/2017/02/lunicore-320x320.jpg

Konsultbranchen

Lunicore


Om oss

Lunicore är ett av Nordens största studentkonsultbolag vars främsta uppdrag är att vara en direkt länk mellan studenter och näringsliv. Hos oss får studenter möjlighet att få praktisk erfarenhet innan examen – under 2016 sysselsatte vi över 100 studenter i 110 enskilda projekt. Vi har runt 70 anställda från över 20 olika utbildningsinriktningar och erbjuder tjänster inom flera olika affärsområden.


MASKINARE

Hos oss

Christoffer Nilsson, maskinare och konsult: “På Lunicore får du göra det du lär dig på universitetet i praktiken. Jag har genomfört en rad projekt med stor spridning, allt från framtidsanalyser och företagsstrategier till att lära niondeklassare presentationsteknik. Det är just variationen av projekt som gör att jag tycker det är så kul, jag kan testa mig fram till vad som intresserar mig inför framtiden.”


Vi erbjuder


Heltid
Deltid under studier

Fakta

Antal anställda
Sverige: 70

Verksamma i
Lund, Helsingborg

Anslut

Med oss
Med Lunds universitet i ryggen stärker vi företag och offentlig sektor med den senaste kunskapen.


Kontakta oss

Johanna Gustafsson, HR-assistent
johanna.gustafsson@lunicore.se
0709-216974