http://mekka.maskinsektionen.com/wp-content/uploads/2017/02/quintic-320x320.jpg

Supply chain planning and optimization

Quintiq


Om oss

Quintiq solves real-life planning puzzles for companies in manufacturing, logistics, mining, steel processing, transportation, aviation, security, broadcasting and many other industries.
Every business has its supply chain planning puzzles. Some of those puzzles are large. Some are complex. Some seem impossible to solve. Since 1997, Quintiq has been solving each of those puzzles using a single supply chain planning & optimization software platform. Today, approximately 12,000 users in over 90 countries rely on Quintiq software to plan and optimize workforces, logistics and production.


MASKINARE

Hos oss

Quintiq arbetar i team där det finns sex huvudroller. Sales manager (SM), Project manager (PM), Business Consultant (BC), Quintiq Specialist (QS), Algorithm Expert (AE) och Pre-sales Consultant (PSC). Som Maskinare börjar man vanligtvis som Junior Consultant, vilket innebär att man gör BC/QS/PSC arbete med en mer senior kollega, samt gör många e-learnings.

För att ge en inblick i varje rolls ansvar beskrives nedan den övergripande strukturen för hur Quintiq arbetar.

Det börjar med att SM och en potentiell kund pratar med varandra och identifierar var kunden kan göra besparingar genom bättre planering. Målet för SM är att bygga en bra relation med kunden samt att ha ett övergripande ansvar jämtemot denne. När SM och kunden identifierat var besparingar kan göras så kommer PSC in i bilden.

PSC har ansvar för att designa en övergripande lösning för kunden med mål att visa hur planeringen skulle se ut i Quintiq samt att påvisa vilka besparingarna som kan genomföras. Arbetet handlar om att först skissa fram en lösning med kollegor på kontoret och sedan sammanfatta det i PPT eller Word och presentera för kunden, ofta med stöd av demos.

Om allt går bra så bestämmer sig kunden för att köpa Quintiq. PSC specificerar då vad som ska finnas med i planeringslösningen och vad som inte ska finnas med. PM kommer också in i bilden och tar fram en projektplan tillsammans med PSC och kunden. När det arbetet är klart skrivs kontrakt med kunden. PSC lämnar över till PM och BC som startar ett implementationsprojekt.
PM ansvarar för att projektet går framåt och ser till att resurser finns på plats, både på Quintiqs och kundens sida.

BC ansvarar för framtagandet av planeringslösningen och att systemet stöttar kundens planeringsprocess. Arbetet handlar om att förstå kundens planeringsbehov i detalj och att designa lösningen så att de behoven täcks. Vidare testar man det som utvecklats specifikt för kunden och hjälper kunden att testa / planera i systemet.

QS är våra utvecklare och de sköter själva modelleringen av systemet. Arbetet handlar om att göra de anpassningar som BC indentifierat samt att bidra med egen input kring hur planeringen kan förbättras för kunden. AE är en QS som är specialiserad på att ändra i de optimeringsmodeller som finns i Quintiq.

Karriärvägarna innefattar att man under de första åren lär sig en roll djupare och stöttar mer juniora konsulter. Sedan kan man ta en ny roll, röra sig uppåt (team leader/kontorschef), byta land eller region (mycket vanligt) eller gå mot en mer specialiserad roll (som att utveckla de generiska produkterna, arbeta med optimering eller med att utveckla Quintiqs interna processer).


Vi erbjuder


Internship
Deltid under studier
Jobberbjudande direkt efter examen

Fakta

Antal anställda
Sverige: 10 + 40 i norden
Globalt: 1000+

Verksamma i
Stockholm, Lund, m.fl.
Sverige, Nederländerna, USA, Malaysia m.fl.

Anslut

Med oss
Solving the worlds planning puzzles


Kontakta oss

Jens Nilsson, Lead Consultant
jens.nilsson@3ds.com
073-830 07 01